Välkommen till

Ängesåns FvO

Här kan du köpa fiskekort

Ängesan i Överkalix kommun i Norrbotten är en lax-, och harrfiskepärla av mycket hög klass som hör till de minst exploaterade. Den mer än sex mil länga och omväxlande fiskesträckan erbjuder ytterst goda möjligheter för storfiskaren at hitta sitt eget ostörda fiskeparadis.

Här finns bäde strömmande och lugnare vatten, större och mindre forsar och en mängd lockande pooler. Mest omtalat i Ängesan är den specifika och stridbara vildlaxen som endast gar upp just här. Men et tips r att förse sig med rejäla redskap – den korta och kraftiga kroppen gör änges&laxen till et explosivt kraftpaket som manga fiskare bara drömmer om att fä möta! Samtidigt haller ocks& harrfisket en förstklassig standard. Pa senare ar harman observerat en ökande och all grövre harrstam, och numera lockar den sortens fiske lika mycket som laxen.

FISKEREGLER

Fiskevårdsomradet börjar någon kilometer upp efter Linaälv för att sedan mynna ut i nationalälven Kalix älv och centralorten Överkalix. Efter sträckan finns et tjugotal forsar. Nägra av de mest välkanda är Linafallet, Gärdforsen, Lappforsen, Storstenforsen, Arforsen, Vääriniva, Sistkost, Älgforsen, Utterforsen och Långforsen. Rekommenderas lite extra gör även biflödet Tvärån som är särskilt uppskattat för sitt lättillgängliga och fina harrfiske.

Stränderna kring Ängesän är långgrunda med vadarvänliga bottnar, vilket förstâs passar flugfiskaren. Ett väl utbyggt skogsbilnät efter älvens bägge sidor gör det enkelt att ta sig ut till fiskeställena. Forsar och stigar är väl utmarkta genom skyltar. I området finns också ett tiotal vindskydd, omkring trettio eldstäder och fyra kojor för kortare pauser.

För den som önskar omväxling finns dessutom Jockfalls klassiska fiskecamp i kommunen. Till det strida laxvattnet nedanför det danande fallet lockas sedan länge fiskare från världens alla hörn.

Generella regler
Fiske med mask eller annat naturligt bete i strömmande vatten är inte tillâtet pà föreningens vatten uppströms bron i Tväredet, ej heller iTvärâns vattensystem.
Finns flera fiskare pà samma fiskeplats skall nyanlända fiskare pá- börja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms.

Fisket sker enligt principen ett kast -ett steg. Det är alltsā inte tillätet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla, sãväl spinn- som flugfis- kare. Tänk pá att alla som löst fiskekort har lika stor rätt att fiska.
Det är inte tillätet använda bly eller andratyngder vid fiske, ex- empelvis är fiske med sã kallad spinnfluga inte tillâtet.
Bâtfiske är endasttillâtet pã sträckorna nedströms bron i Tväre- det till sammanflödet med Kalixälven. Vid bâtfiske är max ett spö per person tillātet.
Barn under 16 är fiskargratis.

Harr
Fiske efter harr är förbjudet mellan 1m a r s – 31 mai. Minimätt är 35 cm.
Max fyra harrar/dygn per fiskare fär avlivas.
 per angler per day may be kept.
Lax Salmon
Fiske efter laxä r tillâtetfrán 1juni till 31 augusti.
Minimátt är 50 cm.
Under tiden 1juni tom 31 juli fär varie fiskareavliva maximalt en lax/dygn. Under tiden 1 augusti tom 31 augusti fär ingen lax avli- vas och all fängad lax mäste omedelbart aterutsättas.
Öring
Under 2022 gäller totalt fiskeförbudefter öring. (För att skvdda den svaga öringstammen)