Välkommen till

Rödupps Samfällda Fiske

Här kan du köpa fiskekort

Välkommen till Rödupps Samfällda Fiske

FISKEREGLER

Delägare i samfälligheten samtmantalsskrivna i byn fiskar avgi=sfri> mot utskrivet fiskekort.

Samtliga fiskekort är personliga.
Vid fiske med sänken är endast miljövänliga tillåtna

Nätiske är förbjudet.
Överträdelser beivras med dubbla årsfiskekorts avgiften. Fiskebestämmelser i övrigt enligt länsstyrelsens bestämmelser.

Obs Harr minst 35 cm

Fiskekortsförsäljning mobilt eller skyltad försäljning. Bra fiske efter Lax Harr Aborre Gädda