Välkommen till

Maribergs Samfällighets-
förening

Välkommen till

Maribergs Samfällighets-
förening

Här kan du köpa fiskekort

Mariebergs fiskeområde är ett naturskönt område som sträcker sig längs älvens östra sida i Marieberg. Viken vid forsen är lätt tillgängligt och bra laxfiske vid rätt vattenstånd. Bra harrfiske på hösten både vid forsen och längs lugnvattnet nerströms.

 

FISKEREGLER

Mariebergs fiskeområde är ett naturskönt område som sträcker sig längs älvens östra sida i Marieberg. Viken vid forsen är lätt tillgängligt och bra laxfiske vid rätt vattenstånd. Bra harrfiske på hösten både vid forsen och längs lugnvattnet nerströms.

Vi har en uppskattad rastplatsvid Neupola -forsen med eldplats och utebord. Samt några vindskydd utplacerade längs älvskanten.

Vi har även ett strövspår som löper från forsen i Norr nedströms till Riverside Inn i Södra delen av Marieberg.

Båtfiske tillåtet för bybor och stugägare i Marieberg

Yvonne Enström och Jan Enström, 0705784535,