Välkommen till

Gammelgården-Björknäs
Samfällighets-
förening

Välkommen till

Gammelgården-Björknäs
Samfällighets-
förening

Här kan du köpa fiskekort!

Samfällighetens område täcker ett delvis lugnt strömmande och delvis forsande område i Kalix älv som är ca 6 km långt. Större delen av området delas älven på mitten mellan Gammelgården på den östra sidan och Månsbyn och Stråkanäs på den västra sidan. Uppströms går gränsen mot Rians samfällighet. Nedströms mot Vassholmen anses det vara fritt fiske ända ut mot havet.

 

FISKEREGLER

Samfällighetens område täcker ett delvis lugnt strömmande och delvis forsande område i Kalix älv som är ca 6 km långt. Större delen av området delas älven på mitten mellan Gammelgården på den östra sidan och Månsbyn och Stråkanäs på den västra sidan. Uppströms går gränsen mot Rians samfällighet. Nedströms mot Vassholmen anses det vara fritt fiske ända ut mot havet.

Holmarna Siniholmen och Åkerholmen delar älven i tre separata och ganska korta forsar.

Nedanför forsarna finns ett populärt gäddfiske. Utanför Backholmen passerar både lax och havsöring. Byborna håvar sik vid Ängesholmen och Åkerholmen i juli och augusti.

Eldstad, bord och bänkar finns på Backholmen. Ett vindskydd med eldstad finns vid forsnacken på Backholmen. Om bommen är öppen finns väg ända fram mot vattnet på Backholmen. Där finns också en liten badstrand. Platsen är tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet. Allt skräp och sopor måste tas med från platsen. Parkering längs byvägen eller vid skolan/förskolan.

Fiske efter lax och öring är enbart tillåtet maj-augusti. En lax och en öring per dag får fångas.

För öring gäller fönsteruttag 35-45 cm på grund av det svaga beståndet.

Förbud mot mete med levande agn i strömmande vatten under den isfria tidenTotalförbud mot alla former av mäskning. Förbud att fiska med blysänken i forsar.

Förbud mot mete med levande agn i strömmande vatten under den isfria tiden.

Båtfiske tillåtet nedanför forsarna för fiskekortsköpare.

Per-Arne Karlsson 073-0767572 perarneggc@gmail.com

Erik Söderlund 070-6746920 eriksoderlund@icloud.com