Välkommen till

Bondersbyns Skifteslags Samfällighets-
förening

Välkommen till

Bondersbyns Skifteslags Samfällighets-
förening

Bondersbyn

Bondersbyns fiskevatten sträcker sig från Börjelsbyn norrut på båda sidor om älven upp till Marieberg på den östra sidan och på den västra sidan upp till Bondeborg (Sörudden) till gränsen mot Kamlunge,

 

FISKEREGLER

Bondersbyn

Bondersbyns fiskevatten sträcker sig från Börjelsbyn norrut på båda sidor om älven upp till Marieberg på den östra sidan och på den västra sidan upp till Bondeborg (Sörudden) till gränsen mot Kamlunge,

Fiskeställen

Längs hela sträckan, som är en mil lång, finns fyra forsar avlösta av långa lugna sel eller blankvatten. Med början nedströms ligger Långforsen och därefter Lakotaforsen, Salkostforsen och längst upp Neupolaforsens nedre del.

Långforsen

Övre delen av forsen ligger inom Bondersbyns område och är tillgänglig från båda sidor av älven. Långforsen är en av de bättre laxforsarna inom denna del av Kalixälven men erbjuder även bra fiske efter harr och laxöring. Långforsen nås på västra sidan genom att gå ner vid skylten som visar var Börjelsbyn fiskar med not. På östra sidan finns en stor parkering med informationstavla invid älven några hundra meter norr om skylten Bondersbyn, På västra sidan finns vindskydd och rastplats.

Finnholmen-Sågviken

Nedanför landsvägsbron ligger Sågviken och vid lågt vattenstånd kan man gå ut till Finnholmen som är ett uppskattat harr och öringställe. Vintertid bedrivs pimpelfiske efter sik inne i Sågviken. Här ligger en raststuga på udden, som sticker ut i viken, vilken nås genom att köra ner genom sågen till en mindre parkering. I selen och lugnvattnen finns det grov gädda vår och sommartid. Det här är ett lämpligt ställe om hela familjen vill meta abborre.

Lakotaforsen

Även denna fors är tillgänglig från båda sidor av älven. På östra sidan finns en bilparkering om man svänger ner mot Pataudden varifrån man lätt kan nå forsen. På västra sidan når man forsen enklast vindskydd med e genom att gå ner vid skylten Håvning som står strax öster fyrvägskorsningen mot Bondeborg, På båda sidor om älven finns vindskydd med eldstäder.

Salkostforsen

Den här forsen är lättast att nå från östra sidan av älven genom att köra ner vid skylten Salkostudden ett par kilometer norr om landsvägsbron över älven. I änden av vägen finns en parkering för fritidsfiskare samt en stig ner till forsen och ett vindskydd. Vid Salkostforsen delar sig älven i en huvudfåra och Potaån på västra sidan av älven.

Salkostholmen

Är endast tillgänglig med båt men är en bra fiskeplats för harr runt hela holmen.

Potaån

På västra sidan om Salkostholmen ligger Potaån som nås genom att man kör mot Bondeborg svänger ner till Forshaga. Rakt ner från första gården i Forshaga börjar Potaån och sträcker sig en dryg kilometer nedströms. Här finns ingen iordningsställd parkeringsplats så prata med lokalt boende om lämpligt parkering.

Neupolaforsen

Nås fån västra sidan genom att fortsätta förbi vägslutet av Bondeborgvägen och bortom sportstugan på höger hand svänga in på en parkering med informationstavla. Därifrån går en stig uppströms älven. Efter några hundra meter, bortom ett fritidshus på vänsterhand delar sig stigen. Den högra stigen leder ner till notplatsen soch fisket i nedre delen av forsen. Det här är nog den mest kända laxfiskeplatsen i Bondersbyn och under laxtiden samlas många laxfiskare här vid vindskyddet på Sörudden. Den vänstra stigen leder ner till Bastuedan, den översta delen av Bondersbyns Fiskevatten. På Sörudden finns två rastplatser/vindskydd. I övre delen finns en eldstad som ofta används av laxfiskare eftersom överblicken över notvarpet är bra. En bit nedströms finns ett vindskydd för de som vill ha mer lä och kanske koka kaffe och laga mat.

Sel och blankvatten

I alla sel och blankvatten är det bra fiske efter abborre och främst gädda men under hösten går även laxöringen mot land på flera ställen. De här områdena går att nå från båda sidor av älven. Fråga gärna ortsbefolkningen om vägar och var det är lämpligt att parkera.

Bästa fisket

Generellt kan sägas att laxfisket är bäst vid högt vattenstånd och låg vattentemperatur. Laxfisket kräver dock mycket stor erfarenhet och tålamod, detta eftersom laxen inte äter på sin färd uppför älven.

Laxöringsfisket

Laxöringsfisket i älven sviktar men vår och höst är normalt den bästa tiden. Traditionellt fiskar ortsborna från båt genom trolling så om du ser båtar på älven kan det vara värt ett försök.

Harrfisket

Vid högt vattenstånd står de flesta ståndplatserna under vatten och det är svårt att locka harren till hugg. Längre fram på sommaren när vattnet sjunkit är oddsen bättre att lyckas. Harren är mycket känslig för förändringar i vattenståndet vilket gör att den ogärna hugger när älven faller eller stiger. Däremot kan den vara mycket aktiv när älven ska börja stiga eller falla, vilket gör att harrfiskaren behöver vara mycket uppmärksam på förändringar i vattenståndet.

Gäddan

Gäddan har sina huggperioder men oavsett dessa brukar de flesta gäddfiskare sällan gå lottlösa från ett fiske. Älvgädda är också en fin matfisk så vi rekommenderar alla fiskare att pröva på gäddfiske och ta upp fångsten på matbordet.

Fiskekort

Fiskekort säljs via Fiskeportalen.nu Fiskekortspriser 2023: Årskort 500 kr Dygnskort 100 kr, 3-dygnskort 200 kr Barn under 18 år fiskar gratis.

1 september-31 december är öring- och laxfiske INTE tillåtet enligt beslut från Havs och Vattenmyndigheten..

TOTALFÖRBUD i älven 15 september-14 oktober

ÖRINGFÖRBUD samt allt fiske i vakar under tiden 1 januari- 30 april 2024 

Fiske från båt endast tillåtet för bybor och stugägare i Bondersbyn

Arne Björkman 070-6061236 arnebjorkman@hotmail.com

Magnus Olovsson 070-5903820 molovsson@telia.com