Välkommen till

Kamlunge Västansfors Samfällighet

Välkommen till

Kamlunge Västansfors Samfällighet

Här kan du köpa fiskekort!

Kamlunge är känt för ett fint laxfiske, framför allt i maj och juni. Kamlunges fiskevatten består av en sju kilometer lång älvsträcka med flera fina forsar och även lugnt flytande sträckor. Bland annat den fina kanalen. Detta ger möjlighet till fångst av flertalet olika arter bl.a. harr, lax, öring, abborre, gädda samt lake. 

Husvagnsparkering och camping vid Kamlungeforsen intill bron 2,3 mil från Kalix efter vägen mot Morjärv. Tillgång till toalett, dusch, rent vatten, raststuga, eldstäder och vindskydd. Parkering efter bron. Sommartid bedrivs även traditionellt fiske efter sik med not och håv. 

 

FISKEREGLER

Kamlunge är känt för ett fint laxfiske, framför allt i maj och juni. Kamlunges fiskevatten består av en sju kilometer lång älvsträcka med flera fina forsar och även lugnt flytande sträckor. Bland annat den fina kanalen. Detta ger möjlighet till fångst av flertalet olika arter bl.a. harr, lax, öring, abborre, gädda samt lake. 

Husvagnsparkering och camping vid Kamlungeforsen intill bron 2,3 mil från Kalix efter vägen mot Morjärv. Tillgång till toalett, dusch, rent vatten, raststuga, eldstäder och vindskydd. Parkering efter bron. Sommartid bedrivs även traditionellt fiske efter sik med not och håv. 

ÖRINGFÖRBUD, SAMT ALLT FISKE I VAKAR 1 JAN-30 APRIL 2024

Säsongskort gäller t o m 30 april.

Gratis fiske för ungdomar under 18 år

Ej tillåtet att fiska från håvbryggor

Förbud mot mete med levande agn i strömmande vatten under den isfria tiden

Totalförbud mot alla former av mäskning

Förbud att fiska med blysänken i forsar

Under maj och juni gäller laxkort för västra sidan100 m nedströms/ uppströms bron. Dygns- och 3-dygnskort gäller inte där då. Säsongskort endast kommunbor och stugägare i området.

Ann-Mari Anderson, ammi.andersson@telia.com
070-591 68 74