Välkommen till

Kalix Kommun

Här kan du köpa Turistkortet

Turistfiskekortet gäller i Kalix älv inom Kalix kommun, från nedströms Gammelgården till kommungränsen i Räktjärv, Överkalix. Från strax norr om Vassholmen och ut i mynningen behövs inga fiskekort. Barn och ungdomar upp till 18 år fiskar gratis i hela området.

 

FISKEREGLER

Turistfiskekortet gäller i Kalix älv inom Kalix kommun, från nedströms Gammelgården till kommungränsen i Räktjärv, Överkalix. Från strax norr om Vassholmen och ut i mynningen behövs inga fiskekort. Barn och ungdomar upp till 18 år fiskar gratis i hela området.

Lokala fiskeregler

Förbud mot mete med levande agn i strömmande vatten under den isfria tiden                                                                        Totalförbud mot alla former av mäskning       Förbud att fiska med blysänken i forsar

Ann-Mari Anderson, ammi.andersson@telia.com
070-591 68 74