Välkommen till

Kalix Kommun

Välkommen till

Kalix Kommun

Här kan du köpa Turistkortet

Turistfiskekortet gäller i Kalix älv inom Kalix kommun, från nedströms Gammelgården till kommungränsen i Räktjärv, Överkalix. Från strax norr om Vassholmen och ut i mynningen behövs inga fiskekort. Barn och ungdomar upp till 18 år fiskar gratis i hela området. Allt sportfiske sker från land om inte byarna anger annat. Kortet säljs 1 juli-31 augusti

 

FISKEREGLER

Turistfiskekortet gäller i Kalix älv inom Kalix kommun, från nedströms Gammelgården till kommungränsen i Räktjärv, Överkalix. Från strax norr om Vassholmen och ut i mynningen behövs inga fiskekort. Barn och ungdomar upp till 18 år fiskar gratis i hela området.

 • Allt sportfiske sker från land om inte byarna anger annat
 • Förbud mot mete med levande agn i strömmande vatten under den isfria tiden
 • Totalförbud mot alla former av mäskning
 • Förbud att fiska med blysänken i forsar
 • Försäljningsperiod: 1 juli till och med 31 augusti
 • Det gemensamma älvkortet säljs för 1500 kr. Kortet säljs till kommuninvånare, fiskerättsägare, stugägare inom berörda områden. Kortet gäller till och med 30 april och säljs inte digitalt.
 • Fiskekorten gäller från Björknäs sff vatten norr om Vassholmen och till kommungränsen mot Överkalix

Lax HaVs regler

 • Fiske enbart med handredskap
 • Förbudstid: 1 september -31 december
 • Maxfångst en (1) lax per fiskare och dygn
 • Minimimått 50 cm
 • Fiskegruppen: Vid laxfiske i strömmande vatten tillåts krokstorlek max 12 mm för enkelkrok och 7,5 mm vid flera krokar. Bild på krok med mm-angivelse ska finnas vid fiskeplatserna

Öring HaVs regler

 Fiske enbart med handredskap

 Förbudstid 1 september-31 december

 Endast en (1) öring mellan 30 -45 cm får behållas per dag och fiskare

 Fiskegruppen: Öringförbud samt allt fiske i vakar under tiden

 1 januari- 30 april 2025.   

 Harr HaVs regler

 Minimimått 35 cm

Förbudstid 15 april – 31 maj

Fiskegruppen: Fångstbegränsning med 3 harrar per fiskare och dygn.

Ann-Mari Anderson, heden.ammi@outlook.com
070-591 68 74