Gammelgården-Björknäs Samfällighetsförening: Årskort familj

300.00 kr

Beskrivning

Årskort, familj

Fritt fiske för boende eller mantalsägare i Gammelgården.
Båtfiske tillåtet för dessa
Fritt fiske för barn och ungdom upp till 18 år.
Båtfiske tillåtet nedanför forsarna för fiskekortsköpare.