Kamlunge Västanfors Samfällighet: Familjekort

1000.00 kr

För att boka flera dagar. Välj en dag, lägg den i varukorgen. Repetera för alla dagar du vill boka.

Valt datum:

Beskrivning

Säsongskort, familj

Under maj och juni gäller laxkort för västra sidan100 m nedströms/ uppströms bron. Dygns- och 3-dygnskort gäller inte där då.
Säsongskort endast kommunbor och stugägare i området.